Regler

MAN VINNER IKKE UTEN Å DELTA, MEN MAN DELTAR IKKE UTEN Å FØLGE REGLENE.
FOR GULLBRANSON 2017 GJELDER FØLGENDE REGLER.

 

§1. HVEM SOM KAN DELTA

Filmen må være produsert av en norsk produsent registrert i Brønnøysundregistrene.

Filmen må ha norsk annonsør (kunde)

For Nye Talenter trenger man ikke være registrert som firma og heller ikke ha annonsør/kunde eller produksjonsselskap. Filmen trenger heller ikke være vist, dette er en åpen kategori for nye filmskapere.

 

§2. HVEM SOM FÅR PRISEN

 • I kategorien «Beste reklamefilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste visuelle effekt» er det den utførende fagpersonen, faggruppen eller selskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste regissør» er det regissøren som får prisen.
 • I kategorien «Beste nettfilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste promo» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste animasjonsfilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Våghalsen» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Fagpris Postproduksjon» er det fagpersonen som får prisen.
 • I kategorien «Fagpris Produksjon» er det fagpersonen som får prisen.
 • I kategorien “Samfunn / ikke-kommersiell” er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Nye Talenter» er det innsenderen(e) som får prisen.

 

§3. NÅR FILMEN BLE PUBLISERT

Filmen må ha vært førstegangspublisert  i Norge i perioden 30. september 2016 til 15. september 2017. (Med unntak av “Nye Talenter”)

Under forutsetning om at filmen vises / er vist kommersielt kan linker til filmen i redaksjonell omtale, visning på egne hjemmesider samt kostnadsfrie visninger på YouTube o.l benyttes som referanse for førstegangs publiseringsdato.

 

§4. HVOR FILMEN MELDES PÅ

Filmen må passe inn i den eller de kategoriene den meldes på i. En film kan meldes på i flere kategorier samt figurere som en del av nominasjonene til kategoriene «Beste regissør» og «Fagprisen».

Fagpriskanditater som meldes på må ha tilhørighet med innsendte bidrag. Man kan ikke melde på fagpriskandidater som ikke har jobbet på innsendte bidrag. Produsenter og regissører kan ikke meldes på fagpriser da disse har egne kategorier (Med unntak av “Nye Talenter”).

 

§5. VERSJONERING

Man kan melde på ulike versjoner av samme film.

Det er kun lov å melde på en film pr. bidrag. For en ny versjonering av samme film må man lage et nytt bidrag.

 

§6. KLARERING

Filmen må være klarert slik at Gullbranson i forbindelse med utdelingen vederlagsfritt kan vise hele filmen, korte utdrag eller klipp. Vinnere vil også kunne bli vist på Gullbransons hjemmesider og Facebook.

 

§7. FORMATER

Hver film må være lastet opp på Vimeo. Link til filmer legges ved påmeldinsskjema.

 

§8. PÅMELDINGSAVGIFT

Det koster kr 1900 i påmeldingsavgift pr. påmeldte bidrag. Versjoner regnes som enkeltstående bidrag.

Påmelding av Fagprisnominasjoner koster 250 pr. nominasjon.

Påmelding av Nye talenter koster 50 på. nominasjon.

 

§9. PÅMELDINGSFRIST

Påmeldingsfristen for innsending av bidrag er søndag 17. september 2017.

Alle bidrag som er meldt på må være tilgjengelig på Vimeo.com fra denne datoen.

 

§10. FORBEHOLD

Gullbranson juryen kan avvise påmeldte bidrag. Juryen kan også flytte påmeldte bidrag til andre kategorier. Juryens endringer vil ikke medføre justert påmeldingsavgift.

 

PÅMELDING

Påmelding av bidrag gjøres på denne siden her.