Kategoriene

De seks øverste kategoriene har titler som er selvforklarende. Men noen priser er verdt å nevne. Les mer om Beste nettfilm, Våghalsen, Fagprisene, Nye Talenter og Samfunn/ ikke-kommersiell.

Beste reklamefilm

Beste visuelle effekt

Beste regissør

Beste nettfilm

Beste promo

Beste animasjonsfilm

Beste Musikkvideo

Våghalsen

Fagprisen – Postproduksjon

Fagprisen – Produksjon

Nye talenter

Samfunn/ ikke-kommersiell

Kategorien «Beste nettfilm» skal kun være distribuert på nett og den innsendte versjonen kan ikke være vist på andre plattformer. Andre versjoner kan ha blitt vist på andre plattformer.

«Våghalsen» deles ut til en film som har våget å gjøre noe nytt og annerledes som skiller seg ut fra andre filmer.

«Fagprisene» deles ut til en fagperson, faggruppe eller selskap som Gullbransonjuryen mener har utmerket seg på særlig måte innen sitt fagfelt på produksjonen eller under postproduksjonen.

«Nye talenter» er kategorien for nye filmskapere. Innsendere kan ikke være mer enn 30 år eller ha gjort flere enn 5 profesjonelle/ betalte oppdrag. Filmen du sender inn kan være kommersiell eller ikke-kommersiell, reell eller fiktiv.

«Samfunn/ ikke-kommersiell» prisen premierer de beste arbeidene for ikke-kommersielle avsendere.