Menu

Regler

MAN VINNER IKKE UTEN Å DELTA, MEN MAN DELTAR IKKE UTEN Å FØLGE REGLENE.
FOR GULLBRANSON 2020/2021 GJELDER FØLGENDE REGLER.

§1. HVEM SOM KAN DELTA

Filmen må være produsert av en norsk produsent registrert i Brønnøysundregistrene.

Filmen må ha norsk annonsør (kunde)

For Nye Talenter trenger man ikke være registrert som firma og heller ikke ha annonsør/kunde eller produksjonsselskap. Filmen trenger heller ikke være vist, dette er en åpen kategori for nye filmskapere. Du må være 30 år eller yngre og du kan ikke ha gjort mer enn 5 betalte/profesjonelle oppdrag som filmskaper. Prisen går til regissør.

§2. HVEM SOM FÅR PRISEN

 • I kategorien «Beste animasjonsfilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste regi» er det regissøren som får prisen.
 • I kategorien «Beste nettfilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste reklamefilm» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste visuelle effekt» er det den utførende fagpersonen, faggruppen eller selskapet som får prisen.
 • I kategorien «Samfunn / ikke-kommersiell» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste promo» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Fagpris Produksjon» er det fagpersonen som får prisen.
 • I kategorien «Fagpris Postproduksjon» er det fagpersonen som får prisen.
 • I kategorien «Nye Talenter» er det regissøren som får prisen.
 • I kategorien «Beste musikkvideo» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.
 • I kategorien «Beste bruk av musikk» er det produsenten og produksjonsselskapet som får prisen.

§3. NÅR FILMEN BLE PUBLISERT

Filmen må ha vært førstegangspublisert  i Norge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2021. (Med unntak av «Nye Talenter»)

Under forutsetning om at filmen vises / er vist kommersielt kan linker til filmen i redaksjonell omtale, visning på egne hjemmesider samt kostnadsfrie visninger på YouTube o.l benyttes som referanse for førstegangs publiseringsdato.

§4. HVOR FILMEN MELDES PÅ

Filmen må passe inn i den eller de kategoriene den meldes på i. En film kan meldes på i flere kategorier samt figurere som en del av nominasjonene til kategoriene «Beste regissør» og «Fagprisen».

Fagpriskanditater som meldes på må ha tilhørighet med innsendte bidrag. Man kan ikke melde på fagpriskandidater som ikke har jobbet på innsendte bidrag. Produsenter og regissører kan ikke meldes på fagpriser da disse har egne kategorier.

Se nederst for lenke til påmeldingsskjema.

§5. VERSJONERING

Man kan melde på ulike versjoner av samme film.

Det er kun lov å melde på en film pr. bidrag. For en ny versjonering av samme film må man lage et nytt bidrag.

§6. KLARERING

Filmen må være klarert slik at Gullbranson i forbindelse med utdelingen vederlagsfritt kan vise hele filmen, korte utdrag eller klipp. Vinnere vil også kunne bli vist på Gullbransons hjemmesider og Facebook.

§7. FORMATER

Hver film må være lastet opp på Vimeo i best mulig kvalitet. Filmen må være nedlastbar. Link til filmer legges ved påmeldinsskjema.

§8. PÅMELDINGSAVGIFT

Det koster kr 1900 i påmeldingsavgift pr. påmeldte bidrag. Versjoner regnes som enkeltstående bidrag.

Påmelding av Beste Musikkvideo koster kr 600 pr. nominasjon.

Påmelding av Fagprisnominasjoner koster kr 250 pr. nominasjon.

Påmelding av Nye talenter koster kr 50 pr. nominasjon.

§9. PÅMELDINGSFRIST

Påmeldingsfristen for innsending av bidrag er utsatt til mandag 18. oktober 2021 kl 23:59.

Alle bidrag må være tilgjengelig på Vimeo fra dagen de blir påmeldt.

§10. FORBEHOLD

Gullbranson juryen kan avvise påmeldte bidrag. Juryen kan også flytte påmeldte bidrag til andre kategorier. Juryens endringer vil ikke medføre justert påmeldingsavgift.

PÅMELDING

Påmelding av bidrag gjøres på denne siden her.